Zakończenie roku szkolnego

  • 18 czerwca
  • godz. 17.00 – klasy VIII i III gimnazjum
  • 19 czerwca
  • godz. 8.00 – klasy VIII i III gimnazjum (odbiór świadectw, zaświadczeń)
  • godz. 9.00 – klasy IV – VII
  • godz. 10.00 – klasy I – III