PILNA INFORMACJA!

Ze względu na zwiększone ryzyko zakażenia wśród uczniów klas 1-3, decyzją Sanepidu
z dniem 16 marca 2021 r. do 19.03.2021 r. wszystkie klasy 1-3, przechodzą na zdalne nauczanie.
W tym czasie nie będzie obiadów. Świetlica będzie NIECZYNNA.

Dyrekcja szkoły

Plan lekcji – II semestr

Drodzy Rodzice i Prawni Opiekunowie!

Od 01 lutego rozpoczynamy II semestr, nowy plan lekcji jest już umieszczony w e-dzienniku i na stronie szkoły.

Informacja

Drodzy Rodzice i Prawni Opiekunowie!

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku, klasy I – III rozpoczynają zajęcia lekcyjne w szkole. Również od poniedziałku funkcjonować będzie świetlica szkolna w dotychczasowych godzinach (07.00 – 17.00) oraz wydawane będą obiady.

Opłata za obiady

Drodzy rodzice
Opłata za obiady za m-c styczeń wynosi 10×4,00=40,00zł.
Konto bez zmian. Opłata dotyczy dzieci klas 0-3.Obiady od poniedziałku(18.01.2021)