Zajęcia wokalne 2020

Muzyczne A B C – pozalekcyjne zajęcia muzyczne dla klas I

Plan zajęć dostosowany do planu lekcji. Zabawy rytmiczne i doskonalące mowę, oddychanie oraz słuch muzyczny. Działania integracyjne oraz nauka piosenek, wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka. Zajęcia nie wymagają od dzieci żadnego przygotowania ani specjalnych strojów. Każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały do wykorzystania w szkole i w domu.

Uczestnictwo w zajęciach odbywa się przy współpracy z wychowawcą klasy.

Dzieci mają możliwość występów na terenie placówki i nie tylko.

Prowadzący – Katarzyna Tomala : tel.728 952 936, e-mail : kropka.bis@wp.pl

Dziecięce Studio Piosenki  „ENTENTINO”  ( klasy II i III )

Zajęcia wokalne dla dzieci mają za zadanie wyzwalanie potrzeby kontaktu z muzyką i rozwijanie chęci aktywnego jej uprawiania. Celem muzyki jest oddziaływanie na świadomość słuchacza. Jest ona zjawiskiem odbieranym subiektywnie, zależnym od indywidualnych skłonności, wcześniejszych doświadczeń, społecznych kryteriów wartości, aktualnego nastroju i wielu innych czynników w tym tzw. słuchu muzycznego.

Głównym celem edukacyjnym nauczania muzyki jest kształtowanie kreatywnej postawy dziecka oraz stworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych.

Warto dążyć do doskonałości w dziedzinie kształcenia własnego głosu i słuchu muzycznego.

Muzyczne spotkania to wspólne przeżywanie pozytywnych emocji , co daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości i rozładowanie napięć.

Zajęcia obejmują elementy muzykoterapii.

Szkolny Klub Piosenki ( klasy IV – VIII )

Śpiew, czyli odpowiednio wydobywany głos ludzki, jest naturalną, najbardziej powszechną i dostępną formą uprawiania muzyki.

Każdy głos ludzki może być poddany procesowi szkolenia technicznego, każdy uczący się może osiągnąć mniej lub bardziej doskonały stopień technicznego opanowania swego instrumentu głosowego.

Zajęcia służą opanowaniu podstaw śpiewu solowego i zespołowego, oraz doskonaleniu techniki wokalnej . Ważne jest także rozwijanie umiejętności interpretacyjnych, wyzwalanie ekspresji ruchowej, uwrażliwianie na różnorodne elementy sztuki wizualnej oraz przygotowanie programu estradowego złożonego z utworów dostosowanych do możliwości, wieku i zainteresowań uczestników oraz potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego .

      Sekcja realizuje ambitne plany repertuarowe i koncertowe , a także systematycznie powiększa swoją kolekcję nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach . Tradycją są już uroczyste koncerty świąteczne oraz okolicznościowe .Także na występach plenerowych zespoły wokalne i soliści prezentują swoje umiejętności i talent .