O Świetlicy

W NASZEJ ŚWIETLICY JEST PRZYJEMNIE!

LUBIMY TUTAJ CHODZIĆ CODZIENNIE,

TU ZABAWKI FAJNE MAMY

KIEDY NA DWÓR WYCHODZIMY

TO WESOŁO SIĘ BAWIMY!

A GDY W SALI ZOSTAJEMY TO CZYTAMY, MALUJEMY,

DOMY Z KLOCKÓW BUDUJEMY.

ZABAWY TEŻ WYMYŚLAMY.

A NA DYWANIE-

ROZMAWIAJĄ Z NAMI NASZE PANIE.

TU PRZYJACIÓŁ SWOICH MAMY

I NIGDY NIE CZUJEMY SIĘ SAMI!!!

Priorytetem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

Świetlica jest niezastąpioną częścią systemu wychowania  szkolnego realizującego cele nie tylko opiekuńcze, ale także dydaktyczno – wychowawcze.

ŚWIETLICA ZAPRASZA

Codziennie od 7.00 do 17.00

 

Dzieci w świetlicy korzystają z gier, biorą udział w turniejach sprawnościowych, quizach, oglądają programy edukacyjne, bajki, uczestniczą w pogadankach oraz zajęciach plastycznych.

Istotną rolę odgrywają również:

– indywidualne formy pracy z dziećmi

– zajęcia grupowe

– działalność kulturalno – rozrywkowa

– stosowanie innowacyjnych metod wychowawczych

– współpraca z rodzicami i nauczycielami uczącymi.