Plan pracy

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
mgr Joanna Kaczmarek

PONIEDZIAŁEK
8:00- 12:30
13:00- 16:00 (świetlica socjoterapeutyczna)
16:00- 17:00 (dyżur dla rodziców)
WTOREK
8:00- 11:00 (wyjścia służbowe)
ŚRODA
8:00- 13:00
13:00- 16:00 (świetlica socjoterapeutyczna)
CZWARTEK
8:00- 13:00
PIĄTEK
8:00- 11:00

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
mgr Anna Ostrowska

PONIEDZIAŁEK
9:15- 13:15
WTOREK
9:15- 14:15
ŚRODA
11:15- 15:15 (15:15- 16:15- dyżur dla rodziców)
CZWARTEK
9:15- 13:15
PIĄTEK
9:15- 12:15