Półkolonie – informacja opłaty

Wpłat na półkolonie prosimy dokonywać na konto obiadowe

(13 1240 6452 1111 0010 4798 4265)

w terminie od 01-05.06.19.

W tytule wpisać (imię nazwisko dziecka , miejsce-czyli zs16, termin półkolonii.) Opłata za wyżywienie za jeden turnus wynosi 60zł, za dwa turnusy 120zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W BYDGOSZCZY

ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE

–  ZAPISY OD 16 MAJA

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mariana Turwida w Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019”. Szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/

W Szkole Podstawowej nr 16 realizowane będą następujące turnusy półkolonii:

Turnus 1          24 – 28 czerwca 2019

Turnus 2         1 – 5 lipca 2019

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej
z sekretariatu szkoły) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń!

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe Zespołu Szkół nr 16. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły

Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

Załączniki:

*karta kwalifikacyjna,

*oświadczenia,

*zasady postępowania rekrutacyjnego,

*miejsca i terminy.

Obiady maj 2019 – Informacja !

w m-cu maju opłata za obiady wynosi 20×3,00 = 60 zł.

Państwo, którzy w m-cu kwietniu wpłacili za obiady 36 zł

proszę o odjęcie kwoty w wysokości 15 zł za (9,9,24,25,26) w m-cu maju.

Kwota do zapłaty wówczas w m-cu maju wynosi 45,00 zł.

Państwo, którzy nie opłacili obiadów za miesiąc kwiecień (odliczony strajk, przerwa świąteczna oraz egzaminy), kwota do zapłaty wynosi 21,00 zł (7 dni x 3,00 zł).

Wobec tego, za miesiąc maj powinni Państwo zapłacić 60,00 zł i dodatkowo 21,00 zł za miesiąc kwiecień. 

Informacja

Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że w związku z zawieszeniem strajku od poniedziałku 29 kwietnia 2019 roku wznawiamy zajęcia dydaktyczne.

Przypominamy, że dzień 2 maja jest wolny od zajęć dydaktycznych.

Świetlica w tym dniu jest czynna od 8.00 – 14.30.

Dyrekcja szkoły

INFORMACJA

Drodzy Rodzice!

Pragniemy  poinformować, iż ze względu na trwającą nadal akcję strajkową,                                            zajęcia dydaktyczne w piątek  26 kwietnia 2019 roku są odwołane.

Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą z niej skorzystać w godzinach od 700 -1700 .

                                                                                       Dyrekcja szkoły

INFORMACJA

Drodzy Rodzice!

Pragniemy  poinformować, iż ze względu na trwającą nadal akcję strajkową,                                            zajęcia dydaktyczne w dniu 25 kwietnia 2019 roku są odwołane.

Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą z niej skorzystać w godzinach od 700 -1700 .

                                                                                       Dyrekcja szkoły