BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE

Półkolonie odbywać się będą w 17 placówkach oświatowych. Wziąć w nich udział może ponad 1000 uczniów do 13. roku życia. Grupy będą 12- osobowe (w zależności od wieku). Półkolonie realizowane będą w tygodniowych turnusach – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Każdy uczeń może skorzystać z dwóch takich turnusów. W naszej szkole: I turnus 06 – 10.07.2020 i II turnus 13 – 17.07.2020.

            Koszt wyżywienia to 85 zł za turnus. W cenę wliczone są drugie śniadania, obiady
i nieograniczony dostęp do wody mineralnej. Z opłaty zwolnieni są uczniowie szkół specjalnych i uczniowie, którym decyzją Prezydenta Bydgoszczy przyznano stypendia szkolne, a także po przedłożeniu stosownego dokumentu upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole.

 
Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:

  • posiadanie legitymacji szkolnej wystawionej przez bydgoską szkołę,
  • złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz oświadczeniami oraz
  • akceptacja regulaminu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach:

*15 czerwca godz. 8.00 – 14.30;

*16 czerwca godz. 12.30 – 14.30;

*17 czerwca godz. 12.30 – 14.30;

*18 czerwca godz. 12.30 – 14.30;

*19 czerwca godz. 8.00 – 14.30;

*22 czerwca godz. 8.00 – 14.30.

Po zaakceptowaniu procedur dotyczących organizacji wypoczynku stacjonarnego „Bydgoskie półkolonie 2020” przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zostaną one udostępnione na stronach placówek.

Załączniki:

Klauzula informacyjna