Informacja – Obiady wrzesień 2019

Obiady od 04.09.19(środa),
Opłata za wrzesień wynosi 19×3,00=57,00zł,
Odpisy za obiady powyżej jednego dnia tylko po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie lub intendenta, zapisy dzieci telefonicznie 327-77-94, e-mail intendent-zs16@wp.pl , osobiście.
Wpłaty na konto szkoły(konto bez zmian podane na stronie internetowej szkoły),-
Wpłat proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie tj: do 15-tego każdego miesiąca.
Wpłat należy dokonywać w danym m-cu za dany m-c.
Kwota do zapłaty co miesiąc jest inna.