Informacja na temat strajku nauczycieli.

Szanowni Państwo,

Od dzisiaj – czyli od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania nie będzie możliwości  przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wystąpią duże trudności w realizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykazuje bardzo niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa poprzez szkolną stronę internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/strajk-nauczycieli-informacja-dla-rodzicow/ znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Grażyna LewandowskaDyrektor Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy