Dokumenty szkolne

 1. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ( załącznik nr 10 STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ nr 16 w BYDGOSZCZY)
 2. Statut
 3. Załącznik nr 1 do statutu
 4. Załącznik nr 2 do statutu
 5. Załącznik nr 3 do statutu
 6. Załącznik nr 4 do statutu
 7. Załącznik nr 5 do statutu
 8. Załącznik nr 6 do statutu
 9. Załącznik nr 7 do statutu
 10. Załącznik nr 8 do statutu
 11. Załącznik nr 9 do statutu
 12. Załącznik nr 10 do statutu
 13. Załącznik nr 11 do statutu
 14. Załącznik nr 12 do statutu
 15. Załącznik nr 13 do statutu
 16. Załącznik nr 14 do statutu
 17. Załącznik nr 15 do statutu
 18. Załącznik nr 16 do statutu
 19. Załącznik nr 17 do statutu
 20. Załącznik nr 18 do statutu
 21. Załącznik nr 19 do statutu
 22. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZS16 w Bydgoszczy na lata 2017-2020/2021