Pismo do rodziców

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczone zostały trzy dokumenty: wniosek do świetlicy, upoważnienie
do odbioru dziecka i oświadczenie rodziców. Prosimy o ich wypełnienie i dostarczenie do szkoły do 3 września br., drogą elektroniczną na adres: zs16.swietlica@interia.pl

Jednocześnie z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną zwracamy się do Państwa
z apelem, aby rozważyli Państwo, czy istnieje możliwość objęcia dzieci opieką w domu.

Informujemy, że staramy się tak organizować pracę szkoły, aby w miarę możliwości minimalizować przebywanie uczniów z różnych klas we wspólnej przestrzeni. W świetlicy szkolnej nie będzie to możliwe. W pomieszczeniach świetlicy będą przebywały dzieci z różnych klas. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Z poważaniem
Grażyna Lewandowska
Dyrektor szkoły

Zapisy na obiady

Drodzy Rodzice

Proszę o zapisywanie dzieci na obiady (imię, nazwisko, klasa) poprzez e-mail:

intendent-zs16@wp.pl oraz telefonicznie 327-77-94 wew 40

Rozpoczęcie obiadów 03.09.20 (czwartek).

Wpłat za obiady proszę dokonywać w danym m-cu za dany m-c

Kwota za obiady będzie podana na dzień 1 września.