Informacja

DRODZY RODZICE I PRAWNI OPIEKUNOWIE!

         Chciałabym Państwo poinformować, że od wtorku tj. 02 czerwca 2020r. rozpoczynamy konsultacje dla wszystkich uczniów. Do poniedziałku czekamy na wypełnione oświadczenia i także w tym dniu zamieścimy na stronie internetowej plan konsultacji.

 Z poważaniem

Grażyna Lewandowska   – dyrektor szkoły

Ważne informacje dot. rekrutacji

Komunikaty klasa I:

  1. Publikujemy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I spoza rejonu.

Lista

Komunikaty „0”:

  • Publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    w postępowaniu rekrutacyjnym do „0”.
Lista

W związku ze stanem epidemii podajemy możliwe formy potwierdzania woli przez rodziców/opiekunów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  • przesłanie drogą elektroniczną skanu lub fotografii potwierdzenia woli, podpisanego oryginalnie przez osoby uprawnione, na adres placówki w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia
  • przekazanie oryginału potwierdzenia woli za pośrednictwem poczty na adres placówki w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

Potwierdzanie woli zgodnie z harmonogramem będzie możliwe do 24 kwietnia, do godz. 16.00.
Druk –,,Potwierdzenie woli” znajduje się
TUTAJ

E-dziennik – awaria

Szanowni Państwo,

W wyniku przeciążenia platformy E-dziennik prosimy o cierpliwość. Aktualnie trwają prace nad przywróceniem systemu do normalnej pracy.

Z utrudnienia przepraszamy,

Zespół Szkół nr 16