Informacja

Drodzy Rodzice i Prawni Opiekunowie!

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku, klasy I – III rozpoczynają zajęcia lekcyjne w szkole. Również od poniedziałku funkcjonować będzie świetlica szkolna w dotychczasowych godzinach (07.00 – 17.00) oraz wydawane będą obiady.

Opłata za obiady

Drodzy rodzice
Opłata za obiady za m-c styczeń wynosi 10×4,00=40,00zł.
Konto bez zmian. Opłata dotyczy dzieci klas 0-3.Obiady od poniedziałku(18.01.2021)

Informacja

Informujemy , że gabinet stomatologiczny będze nieczynny do końca lutego 2021r.

Opłata za obiady

DRODZY RODZICE

Opłata za obiady w m-cu listopadzie ulega zmianie.

Proszę o wpłatę 5×4,00=20zł za faktycznie zjedzone obiady.

Pozostałe wyższe wpłaty zostaną zwrócone na Państwa konta.

/dotyczy m-ca października klas 4-8 oraz m-ca listopada klas 1-3/

Instrukcja do pracy zdalnej

Drodzy Rodzice!

Przesyłam Państwu instrukcję do pracy zdalnej, gdyby była konieczna:

 1. Wasze dzieci muszą zalogować się do e-dziennika i pojawi się im ikonka uczeń – nowość
 2. Niech na nią klikną i wybiorą Dostęp Office 365
 3. Tam wyświetli się Uczniom pierwsza część loginu ……………………………………@
 4. Za @ Uczniowie wpisują drugą część loginu: zs16bydgoszcz.onmicrosoft.com
 5. To stanowi całość ich loginu do strony: portal.office.com

Instrukcja logowania do aplikacji MS Teams w Office 365 używanej przy zdalnym nauczaniu:

 1. W przeglądarce internetowej Microsoft Edge lub Chrome wpisujemy adres: https://portal.office.com/
 2. W otwartym oknie wpisujemy login czyli nazwę konta  (adres internetowy podany przez szkołę) i klikamy”Dalej”
 3. Wpisujemy Hasło jednorazowe podane przez szkołę Student.123 i klikamy „Zaloguj” – (system wymusza zmianę hasła jednorazowego)
 4. Pojawi się ekran aktualizacji hasła – wpisujemy ponownie to samo hasło, a następnie poniżej wpisujemy dwa razy HASŁO WŁASNE- powinno składać się z 8 znaków (Wielka litera, małe litery, cyfry, znak specjalny). Klikamy „Zaloguj”
 5. Jak pojawi się okno „Nie utrać dostępu do konta” mamy do wyboru opcję „Anuluj” lub wybór regionu – Polska oraz nr telefony – wtedy po wpisaniu wybieramy wyślij sms- przesłany kod cyfrowy wpisujemy w okienko i wybieramy – Weryfikuj
 6. Przechodzimy dalej – Pojawi się karta usługi Office 365
 7. Wśród ikon aplikacji po lewej stronie wyszukujemy aplikację TEAMS i klikamy 
 8. W oknie zgłoszeniowym Aplikacji Teams mamy do wyboru: „Pobierz Aplikację” lub „Zamiast tego zaloguj się w aplikacji internetowej” – Wybieramy – Pobierz Aplikację…, aby pobrać aplikację i zainstalować ją na komputerze (można ją zainstalować również na telefonie). Możemy też wybrać opcję drugą czyli logowanie się przez przeglądarkę internetową.
 9. W otwartej Aplikacji  Teams – jeżeli nie widzimy swojej klasy wybieramy przycisk
  w prawym górnym rogu „dołącz do zespołu lub utwórz nowy” następnie wybieramy drugie okienko – dołącz do zespołu aby wpisać kod podany przez nauczyciela.
 10. Jesteśmy w zespole klasowym

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem platform informatycznych („chmury”) w związku z realizacja podstawy programowej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mariana Turwida z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Koronowskiej 74, 85 – 405 Bydgoszcz.
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować 
  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:  iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci przetwarzane są w celu zapewnienie kształcenia uczniów
  i wychowanków na podstawie  art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydanym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez firmę Microsoft będącą właścicielem wykorzystywanej platformy Office 365 oraz inne firmy z nią współpracujące,zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz politykami prywatności dostępnymi pod adresem: https://www.microsoftvolumelicensing.com/
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu nie dłużej jednak niż 30 dni po zakończeniu edukacji. 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  1. Poprawiania swoich danych osobowych.
  1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  1. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
   1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   1. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączniku znajdziecie Państwo informację dotyczącą kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 16 w Bydgoszczy w czasie pandemii Covid-19.

Dzień Edukacji Narodowej

W środę, 14 października – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie ma lekcji!

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. 

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godzinach 7.00 – 17.00 

Opłata za obiady

Drodzy Rodzice

Opłata za obiady w m-cu październiku wynosi 84,00zł(21×4,00zł)

Wpłat za obiady dokonuję się w danym m-cu za dany m-c

Termin płatności do 12-tego każdego m-ca

14 października -DZIEŃ EDUKACJI-obiadów nie ma.